Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Kelestarian

Ke Arah Kelestarian
Dari tahun ke tahun, PDB terus memperkasakan kelestarian operasi kami melalui program dan inisiatif terpilih.

Ekonomi
Selaku peruncit dan pemasar utama produk petroleum hiliran Malaysia, PDB berusaha untuk menyumbang ke arah ekonomi negara dengan memastikan prestasi kewangan yang mapan, yang secara tidak langsungnya memberi pulangan stabil kepada para pemegang taruh serta merangsang peluang sosioekonomi untuk komuniti tempatan di kawasan-kawasan di mana kami beroperasi.

Alam Sekitar
Kami komited untuk melindungi alam sekitar dengan mematuhi sepenuhnya peraturan dan piawaian serta pengurusan operasi yang mantap.

Sosial
PDB mengiktiraf nilai dan impak perniagaan dalam ekosistem sosial kami. Kami juga komited untuk beroperasi dengan selamat, bertanggungjawab dan boleh dipercayai, dan menjajarkan amalan kami dengan norma perniagaan yang boleh diterima dan juga penanda aras industri.

Tadbir Urus
Matlamat kami ialah untuk memupuk kesedaran tentang toleransi sifar kami terhadap rasuah dalam apa jua bentuk. Keberkesanan organisasi penting buat pesaing perniagaan jangka panjang. Nilai-nilai seperti Kesetiaan, Integriti, Keprofesionalan dan Kesepaduan merupakan perkara asas ketika kami menjalankan perniagaan.
Ooops!
Generic Popup