Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Anti-Rasuah dan Pemberi Maklumat

Overview
PETRONAS menerapkan dasar sifar penolakan terhadap semua bentuk rasuah. Kod Tatalaku dan Etika Perniagaan(CoBE) meningkatkan ketekalan dan prinsip PETRONAS dalam hal ini.

Dasar dan Garis Panduan Anti-Rasuah dan Rasuah (selanjutnya disebut sebagai "Manual Dasar Anti Rasuah") menguraikan prinsip-prinsip tersebut, memberikan panduan bagaimana menangani masalah rasuah, dan isu-isu lain yang timbul semasa perniagaan dan berkaitan dengan rasuah.
Ooops!
Generic Popup