Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Prestasi Kewangan

Prestasi Kewangan
Matlamat kami ialah untuk memberikan hasil pulangan dividen terbaik kepada para pemegang taruh kami. Di samping itu, kami juga berhasrat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara melalui pembayaran cukai kepada kerajaan, memastikan kandungan tempatan dalam perolehan serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Kami percaya bahawa impak positif ekonomi dapat dicapai melalui perkembangan bersama termasuk komuniti dan pemegang taruh.

Peluang Pertumbuhan Ekonomi Tempatan
  • Berurusan dengan pembekal tempatan dan penjual melalui peruncitan, perdagangan, LPG (Gas Petroleum Cecair) dan perniagaan bahan pelincir
  • Membangunkan kebolehan pembekal yang dilantik

Pengambilan Pekerja Tempatan
Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dengan menggalakkan pembekal kami mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan
Ooops!
Generic Popup