BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Perubahan Iklim & Alam Sekitar

Alam Sekitar
Pengawasan alam sekitar kami adalah berpandukan kepada Polisi Syarikat Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar (HSE). Aspek-aspek yang penting buat kami dan juga para pemegang amanah ialah perubahan iklim, pengeluaran wasap beracun ke udara, berlakunya tumpahan minyak secara tidak sengaja, pelupusan sisa dan pembaziran penggunaan air. Kami memantau prestasi kami dari segala aspek dan membincangkan data kami di seluruh bahagian ini.

Perubahan Iklim
Ancaman perubahan iklim yang berlaku telah memberi tekanan kepada pihak kerajaan untuk bekerjasama mengurangkan pelepasan karbon, serta menguatkuasakan pelbagai peraturan ke atas perniagaan dan industri di seluruh dunia. Di Persidangan Paris pada tahun 2015, Kerajaan Malaysia berjanji untuk mengurangkan intensiti karbon negara bagi setiap KDNK ke 45 peratus di bawah paras 2005, menjelang akhir dekad ini. PETRONAS Dagangan Berhad (PDB) menyokong penuh aspirasi Kerajaan, dengan mengiktiraf tanggungjawab kami sebagai warga korporat untuk mengimbangi isu perubahan iklim dengan cabaran bagi memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan dan boleh dipercayai secara mampan.

Pengeluaran Wasap Beracun ke Udara
Pihak syarikat melancarkan PETRONAS Dynamic Diesel Euro 5 with Pro-Drive pada tahun 2017, iaitu Diesel generasi baharu bebas sulfur yang memenuhi piawaian Euro 5, selain mengeluarkan bahan bakar ekonomi bermutu. Dengan memiliki nombor setana yang tinggi, PETRONAS Dynamic Diesel Euro 5 with Pro-Drive dapat mempertingkatkan pembakaran yang mengurangkan keseluruhan pengeluaran asap kenderaan seperti gas SOx dan NOx, zarah-zarah dan sebatian organik meruap.

Tumpahan Minyak
Kami memiliki sistem kawalan yang jelas untuk mengelak daripada berlakunya aktiviti tumpahan minyak sama ada di darat dan juga air, dengan penekanan yang khusus terhadap pengurusan risiko, integriti operasi dan keupayaan pengawalan. Aset integriti dan proses keselamatan adalah penting untuk penyelenggaraan kemudahan dan saluran paip kami.

Sisa buangan
Pada masa ini, kami sedang membangunkan strategi penyumberan pemulihan sisa untuk operasi di Sabah demi meningkatkan pengurusan sisa berjadual kami. Usaha ini akan meningkatkan jumlah sisa berjadual yang pulih, dan dengan itu mengurangkan jumlah yang perlu dirawat dan dilupuskan. Pada masa akan datang, kami merancang untuk memperluaskan inisiatif ini merentasi semua operasi PDB.

Penggunaan Air
Kami telah mengurangkan jumlah penggunaan air sepanjang operasi kami dengan menggunakan semula air untuk proses cucian silinder LPG mengikut kesesuaian dan menjalankan pemeriksaan paip untuk memeriksa kebocoran. Di samping itu, kami juga memasang sistem penuaian air hujan di empat terminal di kawasan Sabah.

Rantaian Bekalan Alam Sekitar
Untuk mengatasi kebimbangan mengenai kesihatan dan kehidupan masyarakat dan ekosistem yang berkaitan dengan pengeluaran minyak kelapa sawit, kami telah mula melaksanakan polisi sumber yang bertanggungjawab iaitu Petroleum Marketing Equipment (PME), salah satu komponen bahan bakar biodiesel kami, dengan hanya memperoleh PME daripada sumber yang telah disahkan oleh RSPO.
Ooops!
Generic Popup