BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Perubahan Iklim & Alam Sekitar

Alam Sekitar
Pengawasan alam sekitar kami adalah berpandukan kepada Polisi Syarikat Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar (HSE). Aspek-aspek yang penting buat kami dan juga para pemegang amanah ialah perubahan iklim, pengeluaran wasap beracun ke udara, berlakunya tumpahan minyak secara tidak sengaja, pelupusan sisa dan pembaziran penggunaan air. Kami memantau prestasi kami dari segala aspek dan membincangkan data kami di seluruh bahagian ini.

Perubahan Iklim
Pelan tindakan iklim PDB diterajui oleh Posisi Perubahan Iklim PETRONAS, Komitmen Karbon PETRONAS (PCC), dan aspirasinya untuk menjadi sebuah organisasi yang Pelepasan Karbon Sifar Bersih (NZCE) pada tahun 2050. Berpaksikan ini, kami sedang giat mengurangkan pengeluaran Gas Rumah Hijau dalam operasi kami dan melabur dalam Tenaga Boleh Baharu. Sasaran jangka pendek kami adalah mengurangkan pengeluaran Gas Rumah Hijau Skop 1 dengan menggunakan bio-diesel B10 & B20 untuk lori-lori tangki kami; dan untuk Skop 2 dengan meningkatkan bilangan stesen minyak yang dilengkapi dengan sistem panel tenaga suria. Kami juga merancang untuk memasang panel tenaga suria di 60 stesen lagi menjelang akhir 2023, dengan jangkaan pengurangan sebanyak 1200 tCO2e (berdasarkan tahun asas 2017). Selain itu, untuk mengurangkan lagi pengeluaran karbon kami, PDB merancang untuk memasang peralatan yang cekap tenaga di lebih banyak stesen menjelang akhir tahun 2024. Dan bagi membuktikan komitmen kami terhadap Perubahan Iklim, Naib Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif dan barisan kepimpinan kami mempunyai segmen Kecemerlangan Kelestarian di dalam Petunjuk Prestasi Utama (KPI) mereka; di mana salah satu elemen yang dirangkumi di dalam KPI ini adalah Perubahan Iklim. Kami juga secara sukarela telah mula menyertakan beberapa pendedahan yang sejajar dengan kehendak Pasukan Petugas mengenai Pendedahan Kewangan Berkaitan Iklim (TCFD) di dalam laporan tahunan kami.

Tumpahan Minyak
Kami memiliki sistem kawalan yang jelas untuk mengelak daripada berlakunya aktiviti tumpahan minyak sama ada di darat dan juga air, dengan penekanan yang khusus terhadap pengurusan risiko, integriti operasi dan keupayaan pengawalan. Aset integriti dan proses keselamatan adalah penting untuk penyelenggaraan kemudahan dan saluran paip kami.

Sisa buangan
PDB memberi tumpuan kepada strategi pengurusan sisa termasuk pemulihan sisa dan budaya 3R untuk sisa bukan berbahaya. Bertitik dari kelestarian alam sekitar yang telah diterapkan ke dalam pelan syarikat, inisiatif untuk mengurangkan plastik pakai-buang telah dilaksanakan, seperti melarang penggunaan botol dan bekas plastik dalam majlis-majlis dan mesyuarat; serta menyediakan tong segregasi. PDB juga bekerjasama dengan rakan kongsi untuk menjayakan inisiatif kitar semula melibatkan masyarakat setempat dan telah melancarkan inisiatif pengumpulan minyak masakan terpakai untuk diproses menjadi bahan api bio. Usaha terkini termasuk aktiviti pembersihan pantai dan pelancaran tong segregasi dengan kerjasama pihak berkuasa serta organisasi tempatan, dengan perancangan untuk memperluaskan program seumpama ini seiring dengan peningkatan kesedaran tentang pengurusan sisa di kalangan masyarakat.

Penggunaan Air
Kami telah mengurangkan jumlah penggunaan air sepanjang operasi kami dengan menggunakan semula air untuk proses cucian silinder LPG mengikut kesesuaian dan menjalankan pemeriksaan paip untuk memeriksa kebocoran. Di samping itu, kami juga memasang sistem penuaian air hujan di empat terminal di kawasan Sabah.

Rantaian Bekalan Alam Sekitar
Untuk mengatasi kebimbangan mengenai kesihatan dan kehidupan masyarakat dan ekosistem yang berkaitan dengan pengeluaran minyak kelapa sawit, kami telah mula melaksanakan polisi sumber yang bertanggungjawab iaitu Petroleum Marketing Equipment (PME), salah satu komponen bahan bakar biodiesel kami, dengan hanya memperoleh PME daripada sumber yang telah disahkan oleh RSPO.
Sisa buangan
Selain daripada membangunkan strategi pemulihan sisa untuk meningkatkan pengurusan sisa berjadual, kami juga sedang membuat kemajuan yang mampan dalam membentuk budaya 3R berkaitan dengan sisa bukan berbahaya. Sebagai tambahan kepada pelancaran Buku Panduan Pejabat Hijau dan Buku Panduan Plastik Pakai-Buang pada tahun 2020, kami juga telah memasukkan kelestarian alam sekitar dalam Rancangan HSE 2021 kami untuk menginstitusikan amalan hijau di seluruh syarikat.

Bermula tahun ini, kami telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk mengurangkan penggunaan plastik pakai-buang. Mulai Januari 2023, kami telah melarang penggunaan air minuman dalam botol plastik; dan bermula Jun 2023, kami telah melarang penggunaan cawan, beg, bekas dan peralatan makanan plastik di dalam semua mesyuarat, latihan, dan majlis-majlis yang dianjurkan oleh PDB. Selain itu, kami juga telah menyediakan tong-tong segregasi untuk mengumpulkan sisa plastik di semua terminal, pejabat, dan pusat latihan kami.

Selain dari operasi kami sendiri, kami juga menggunakan rangkaian stesen kami sebagai saluran untuk aktiviti kitar-semula komuniti melalui kerjasama dengan rakan kongsi strategik dalam menyediakan akses kepada aktiviti dan kemudahan kitar-semula. Dengan kerjasama Alam Flora, kami telah menjalankan sesi kitar-semula komuniti di stesen-stesen terpilih sejak tahun 2019. Dan terkini, kami telah melancarkan pengumpulan Minyak Masak Terpakai (UCO) di stesen-stesen terpilih yang menyumbang kepada inisiatif strategik bio-ekonomi negara; UCO yang dikumpulkan adalah salah satu bahan bio yang akan diproses menjadi Bahan Api Penerbangan Lestari (SAF).

PDB bersama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam (SWCorp) dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) baru-baru ini telah menganjurkan aktiviti pembersihan pantai dan pelancaran tong segregasi di stesen-stesen PETRONAS di Langkawi. Inisiatif ini adalah hasil kerjasama di antara PDB, Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan (MPLBP), dan SWCorp.

Kami akan terus memperluaskan program-program seumpama ini apabila masyarakat menjadi lebih peka tentang kepentingan pengurusan sisa dan nilai kitar semula.
Ooops!
Generic Popup