Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia
PDB komited untuk menggalakkan keterangkuman dan peluang pekerjaan yang sama rata. Melalui ENOKU, sebuah perusahaan sosial di bawah SEEd.Lab, kami menyediakan laluan berstruktur yang bertujuan memudahkan ejen-ejen kami mengambil pekerja dari kalangan orang kurang upaya (OKU). Dengan memperluaskan peluang pekerjaan kepada golongan OKU, kami menyasarkan untuk mewujudkan tenaga kerja yang pelbagai dan juga meningkatkan tanggungjawab sosial korporat kami.
Dokumen Berkaitan:

Menaksir Risiko Hak Asasi Manusia di Stesen Kami
Sepanjang tahun ini, kami meneruskan Pentaksiran Risiko Sosial kami untuk memahami lebih lanjut mengenai isu-isu hak asasi pekerja yang penting di semua stesen PETRONAS yang baharu dan sedia ada. Kami sedang berusaha untuk mengenal pasti kawasan lain yang berpotensi berisiko dan belajar daripada apa yang kami dapati. Unsur-unsur Hak Asasi Manusia dalam SRA termasuk:
Ooops!
Generic Popup