Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Keselamatan & Kesihatan

Keselamatan & Kesihatan
Menjadi keutamaan PDB untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja, kontraktor, peniaga dan rakan niaga, serta pelanggan dan komuniti tempatan yang berada di kawasan kami beroperasi. Disebabkan oleh sifat produk dan operasi kami, penting bagi kami untuk beroperasi secara selamat. Kami telah melaksanakan Peraturan Toleransi Sifar PETRONAS, yang terdiri daripada 10 prinsip mandatori yang mesti dipatuhi oleh semua orang termasuk kakitangan pihak ketiga di kemudahan kami untuk memastikan operasi dan kendalian selamat dijalankan.

Usaha Keselamatan dan Kesihatan Utama di PDB

Apakah Polisi HSE PDB?
Polisi Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar (HSE) PETRONAS menetapkan komitmen kami dalam mempertahankan keselamatan manusia, aset dan alam sekitar. Boleh digunakan di mana-mana sahaja kami beroperasi, Polisi HSE PETRONAS memastikan setiap orang yang berada di persekitaran kami melakukan perkara yang betul setiap masa.

Apa itu Peraturan ZeTo?
Sebagai majikan dan pengendali yang bertanggungjawab, keselamatan kakitangan yang berada di kawasan kemudahan kami amat penting. Peraturan Toleransi Sifar (Zero Tolerance) PETRONAS, atau “Peraturan ZeTo”, merupakan antara sistem keselamatan kerja yang kami ada. Peraturan ZeTo menetapkan 10 prinsip mandatori yang wajib dipatuhi oleh semua orang termasuk kakitangan pihak ketiga di kemudahan kami.
Ooops!
Generic Popup