BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Hubungan Pelabur

Fakta dan Angka
Hasil
Penyata Kewangan Q3 TF2023
RM9,916.00 juta
Untung Sebelum Cukai
Penyata Kewangan Q3 TF2023
RM261.70 juta
Permodalan Pasaran
(01 Disember 2023)
RM22.15 billion
Harga Syer
(01 Disember 2023)
RM22.30
Paras Tinggi 52-Minggu
(19 September 2023)
RM23.60
Paras Rendah 52-Minggu
(16 Mac 2023)
RM20.04
Hasil
Penyata Kewangan Q2 TF2021
RM5,144.0 juta
Untung Sebelum Cukai
Penyata Kewangan Q2 TF2021
RM89.9 juta
Permodalan Pasaran
(3 SEP 2021)
RM20.07 bilion
Harga Syer
(3 SEP 2021)
RM20.20
Paras Tinggi 52-Minggu
(23 NOVEMBER 2020)
RM22.10
Paras Rendah 52-Minggu
(26 OKTOBER 2020)
RM17.08

Petikan Korporat
Petikan Korporat PDB
TF2021
TF2022
Jumlah Aset (RM juta)
9,601
11,258
Untung Sebelum Cukai (RM juta)
741
1,135
Jumlah Dana Pemegang Saham (RM juta)
5,5825,743
Pendapatan Sesyer
53.378.2
Bursa Ticker
PETDAG
Bursa Stock No
5681
Bloomberg Code
PETD MK Equity
Reuters Code
PETR.KL

Polisi HP
Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai Polisi Hubungan Pelabur PETRONAS Dagangan dan Garis Panduan, sila rujuk di bawah ini:-

Mengapa Melabur Dengan PDB?

Hubungi HP
Sekiranya anda seorang pemegang saham atau memerlukan maklumat tambahan mengenai PDB, sila kemukakan pertanyaan melalui e-mel di bawah berikut:
Investor Relations
Petronas Dagangan Berhad
Level 31, Tower 1, Petronas Twin Towers
50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Email:[email protected]
Nur Asyirin Ibrahim
Ketua Bahagian Hubungan Pelabur
Sabariah Mahjar
Pengurus, Hubungan Pelabur
E-mel: [email protected]
Adam Iskandar Ahmad Zahar
Eksekutif, Hubungan Pelabur
Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.
Level 11, Menara Symphony
No.5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim
Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: (603) – 7890 4700
E-mel: [email protected]
Ooops!
Generic Popup