BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Polisi Dividen: PDB mengguna pakai polisi dividen sekurang-kurangnya 50% daripada Keuntungan Selepas Cukai di peringkat Syarikat. Walau bagaimanapun, PDB telah membayar lebih daripada 50% pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya pada masa lalu.
Dividend Payout: For Q3 FY2019, the Board of Directors has declared interim dividend of 16 sen/share . The dividend payout for Q3 FY2019 is 67%.
Ooops!
Generic Popup