Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Struktur Pemegangan Saham dan Maklumat Pemegang Saham
Sehingga 31 Mei 2024
Modal Syer : RM993,454,000
Hak Mengundi  : Satu Undian Per Syer Biasa (Berdasarkan Tinjauan)
Size of Shareholding (sehingga 31 Mei 2024)
Bil. Pemegang Saham
Bil. Pemegangan
% Terbitan Modal
Malaysian
Asing
Malaysian
Asing
Malaysian
Asing
Kurang daripada 100
2,062
136,962
281
0.00
0.00
100 hingga 1,000
2,614
631,415,061
38,992
0.14
0.00
1,001 hingga 10,000
3,915
174
10,197,298
788,068
1.03
0.08
10,001 hingga 100,000
194
2685,919,726
9,352,520
0.600.94
100,001 hingga 49,672,699(*)
71
133
185,880,539
65,031,292
18.716.55
49,672,700 dan ke atas (**)
2
0
714,823,261
071.95
0.00
Jumlah
8,858
651
918,242,847
75,211,153
92.43
7.57
Jumlah Besar9,509

993,454,000

100
Catatan:
*kurang daripada 5% terbitan pemegangan
**dan lebih daripada terbitan pemegangan
Kategori Pemegang Saham
Bil. Pemegang Saham
Bil. Pemegangan
% Terbitan Modal
Malaysian
Asing
Malaysian
Asing
Malaysian
Asing
Individu
7,733
69
14,875,048
263,341
1.50
0.03
Bank/ Syarikat Kewangan
38
2114,829,700
67,00011.560.01
Pelaburan Amanah/ Yayasan/ Badan Kebajikan
17
0
41,000
0
0.00
0.00
Syarikat Jenis Lain
173
33,035,800
34,000
0.31
0.00
Agensi Kerajaan/ Institusi
60
7,413,300
0
0.75
0.00
Namaan
889577
778,025,99774,846,812
78.31
7.53
Lain-lain
20
22,0020
0.00
0.00
Jumlah
8,858
651
918,242,847
75,211,153
92.43
7.57
Jumlah Besar9,509

993,454,000

100
15 Pemegang Saham Terbesar Seperti Ahli Berdaftar dan Rekod Pendeposit
Sehingga 31 Mei 2024
Pemegang Saham
Pemegangan
%
CIMB GROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
EXEMPT AN FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD
635,000,400
63.92

CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
79,822,861
8.04
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
38,772,400
3.90
CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (ISLAMIC)
35,187,639
3.54
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM MALAYSIA
19,035,900
1.92
LEMBAGA TABUNG HAJI
14,362,500
1.45
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM MALAYSIA 2 - WAWASAN
8,845,700
0.89
CARTABAN NOMINEES (ASING) SDN BHD
EXEMPT AN FOR STATE STREET BANK & TRUST COMPANY (WEST CLT OD67)
7,354,800
0.74
PERMODALAN NASIONAL BERHAD
7,069,600
0.71
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2
5,997,700
0.60
HSBC NOMINEES (ASING) SDN BHD
JPMCB NA FOR VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
4,639,440

0.47
HSBC NOMINEES (ASING) SDN BHD
JPMCB NA FOR VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
4,358,207
0.44
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3
4,344,000
0.44
CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD
GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (PAR 1)
4,091,800
0.41
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3 - DIDIK
3,823,900
0.39
Pemegangan Asing

Anda Juga Mungkin Suka
Ooops!
Generic Popup