Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
 • Pelanggan Baharu
 • Pengguna Sedia Ada
 • Subsidi Minyak Kerajaan
 • Lain-lain - Borang dan Terma&Syarat
Ada soalan?
Hubungi kami:
Dokumen Sokongan yang Diperlukan untuk Permohonan Baharu SmartPay:
Berhad
Sdn Bhd
Pemilik Tunggal / Perkongsian
Kerajaan
Prabayar
 • Salinan Surat Subsidi SKDS (jika berkenaan)
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
 • Salinan Surat Subsidi SKDS (jika berkenaan)
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
 • Salinan Surat Subsidi SKDS (jika berkenaan)
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
  (termasuk Borang 49 untuk partnership)
 • Salinan Kad Pengenalan*

*Diperlukan untuk semua pengarah

 • Borang Enhanced Due Diligence (EDD)

*Diperlukan untuk semua pengarah

 • Surat Permohonan Rasmi
Dokumen Tambahan untuk Pasca Bayar
 • Laporan Tahunan syarikat
 • 2 Bulan Penyata Bank terkini
 • Borang Persetujuan CCRIS
 • Laporan Tahunan syarikat
 • 2 Bulan Penyata Bank terkini
 • Borang Persetujuan CCRIS
 • 2 Bulan Penyata Bank
 • Borang Persetujuan CCRIS
 • Carta Organisasi
Aplikasi Secara Pantas dengan RM6,000 Had Kredit
 • Salinan Surat Subsidi SKDS
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
 • Borang Persetujuan CCRIS
 • Salinan Surat Subsidi SKDS
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
 • Borang Persetujuan CCRIS
 • Salinan Surat Subsidi SKDS
 • Salinan dokumen pendaftaran syarikat
  (termasuk Borang 49 untuk partnership)
 • Salinan Kad Pengenalan*

*Diperlukan untuk semua pengarah

 • Borang Enhanced Due Diligence (EDD)

*Diperlukan untuk semua pengarahBerhad
Sdn Bhd
Sole Proprietor / Partnership
Government

Prepaid

 • Copy of SKDS Subsidy Letter (if applicable)
 • Copy of Company Registration Documents
 • Copy of SKDS Subsidy Letter (if applicable)
 • Copy of Company Registration Documents
 • Copy of SKDS Subsidy Letter (if applicable)
 • Copy of Company Registration Certificate
 • Copy of Identity Card (IC)
 • Enhanced Due Diligence (EDD)
  *Required for all directors
 • Official Request Letter

Additional Documents for Postpaid

 • Latest Audited Account
 • Latest 2 months Bank Statement
 • CCRIS Consent
 • Latest Audited Account
 • Latest 2 months Bank Statement
 • CCRIS Consent
 • Latest 2 months Bank Statement
 • CCRIS Consent
 • Organisation Chart

Fast Track Application for RM6,000 Credit Limit

 • Copy of SKDS Subsidy Letter (if applicable)
 • Copy of Company Registration Documents
 • CCRIS Consent
 • Copy of SKDS Subsidy Letter (if applicable)
 • Copy of Company Registration Documents
 • CCRIS Consent
 • Copy of Company Registration Certificate
 • Copy of Identity Card (IC)
 • Enhanced Due Diligence (EDD) Form
  *Required for all directors
Ooops!
Generic Popup