BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Visi Kami

Jenama Pilihan Nombor Satu
Kejayaan kami sangat bergantung pada meraih dan mengekalkan kepercayaan pelanggan kami. Kami juga menyedari betapa pentingnya kelestarian jangka panjang perniagaan kami dan nilai yang kami cari untuk pelbagai pihak berkepentingan kami. Oleh itu, 'Pertumbuhan Bekalan Bahan Api' adalah berkenaan mengimbangi sasaran segera untuk memaksimumkan nilai sementara menunggu benih yang disemai membuahkan hasil untuk masa depan.

Misi Kami
Pemasaran Bahan Api Berpandukan Nilai dengan Kepimpinan Pasaran di Malaysia. 

Untuk menjadi 'Jenama Pilihan Nombor Satu', kami komited untuk menghasilkan produk bahan api yang berkualiti dan perkhidmatan yang boleh dipercayai kepada pengguna kami di seluruh negara menerusi rangkaian kemudahan dan rakan niaga kami. Kepimpinan pasaran ini dapat dicapai dengan memberi tumpuan kepada nilai, mempunyai tempat berprestasi budaya yang tinggi, memastikan operasi dan HSE kami cemerlang dan juga pengurusan risiko berhemat serta mengamalkan tadbir urus korporat terbaik.

Budaya Kepercayaan PETRONAS
Kami percaya dengan menyegarkan budaya Syarikat akan dapat mengubah organisasi dan memberikan prestasi yang mapan, selamat, boleh dipercayai dan cekap. Fokus utama kami ialah semua kakitangan mengamalkan kepercayaan ini dalam budaya kerja mereka.
Ooops!
Generic Popup