BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording

E-borang

Nama Penuh (Seperti di dalam K.P)

Nombor Kad Pengenalan (90XXXX-XX-XXXX)

Nombor Telefon (010-XXXXXXX)
Alamat Surat Menyurat (Terkini)
Muat naik gambar resit
Tidak melebihi daripada 5MB

Nyatakan di mana anda membeli PETRONAS Sprinta :

Jawab soalan berikut :

Apakah Teknologi yang digunakan oleh PETRONAS Sprinta?

Sila klik kotak ini

Text

Terima Kasih

Penyertaan anda diterima!

Resit Peraduan

Kod

AA001

Nama : 

xxx xxx xxx

No. Kad Pengenalan : 

xxxxxx-xx-xxxx

No Telefon : 

xxx-xxxxxxx

Sila simpan kod yang tertera di resit sebagai bukti penyertaan.

Ikuti @PETRONASSprinta di Facebook untuk semak keputusan pemenang.

Ooops!
Generic Popup