BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
PETRONAS Dagangan Berhad ("PDB") komited untuk memastikan dan memelihara privasi pengguna MyMesra dan privasi Ahlinya dihormati dan dilindungi. Kami mahu semua Pengguna dan Ahli kami berasa selesa mencari dan bertukar maklumat di laman web kami. Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan yang tidak kami nyatakan dalam Polisi ini, sila hantarkan e-mel kepada [email protected]
Dalam operasi biasa perkhidmatan kami, kami mengumpul, dan dalam beberapa kes, mendedahkan maklumat mengenai anda. Polisi Privasi ini menerangkan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan apa yang mungkin berlaku kepada maklumat tersebut. Walaupun polisi ini mungkin kelihatan agak panjang, kami percaya ia memberi manfaat kepada anda untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang amalan kami. Amalan polisi privasi ini digunakan untuk laman web MyMesra dan Rangkaiannya. ("Tapak")

"Rangkaian" akan beroperasi untuk meliputi laman web MyMesra dan mikrosit termasuk aplikasinya, tetapi tidak terhad kepada laman Korporat PETRONAS Dagangan, laman PETRONAS Primax, laman web Dynamic Diesel PETRONAS, laman Program Kesetiaan Mesra PETRONAS dan PETRONAS PitStop App, E-Service 2.0, MyStation dan SmartPay Online.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami dan juga Tapak, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda mengikut Syarat Perkhidmatan dan polisi ini.
 • Maklumat yang Kami Kumpul
  Kami mengumpul maklumat peribadi anda bagi tujuan menyediakan perkhidmatan yang cekap dan tersuai kepada anda semasa menggunakan perkhidmatan kami. Ini membolehkan kami untuk memberikan anda perkhidmatan dan ciri-ciri yang akan memenuhi keperluan anda, serta membolehkan kami untuk menyesuaikan perkhidmatan kami dengan menjadikan pengalaman pengguna lebih mudah dan cepat.

  Untuk menggunakan perkhidmatan kami, anda perlu mendaftar menggunakan borang pendaftaran dalam talian. Borang ini memerlukan penyediaan maklumat hubungan anda serta maklumat peribadi yang lain (Cth. Nama, e-mel, nombor telefon, nama syarikat, dll.) dan maklumat demografi (Cth. tajuk, jenis perniagaan, fungsi perniagaan, dll). Anda boleh mengubah data pendaftaran yang dikaitkan dengan akaun anda, dan anda mempunyai kawalan penuh atas jumlah keseluruhan maklumat yang dinyatakan pada halaman keahlian anda.

  Maklumat peribadi yang anda berikan semasa pendaftaran keahlian tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.

  Kami secara automatik menjejaki maklumat tertentu mengenai anda berdasarkan penggunaan laman ini oleh anda. Maklumat ini digunakan untuk melakukan penyelidikan mengenai demografi, minat dan tingkah laku pengguna. Pengumpulan maklumat ini membolehkan kami untuk lebih memahami dan memberi perkhidmatan kepada pengguna kami. Maklumat ini mungkin termasuk Pencari Sumber Seragam (URL) yang anda baru lawati (tanpa mengira sama ada lokasi maklumat tersebut berada di laman ini atau tidak), URL yang kemudiannya anda lawati, pelayar yang anda gunakan, dan alamat Protokol Internet (IP) anda.

  PDB tidak menjual atau sebaliknya berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga tanpa kebenaran anda kecuali dalam keadaan berikut:

  1. melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan atau menurut mahkamah atau perintah yang serupa;
  2. sebagaimana yang dianggap perlu, mengikut budi bicara PDB, untuk melindungi hak undang-undang atau harta PDB, seorang ahli atau pihak ketiga, atau untuk mencegah sebarang kecederaan; dan / atau 
  3. sekiranya MyMesra dikehendaki memindahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga sekiranya berlaku penjualan, penggabungan, penyerahan hak, usaha sama atau pemindahan lain atau pelupusan sebahagian atau semua aset atau stok PDB atau entiti gabungannya (termasuk tanpa batasan, berkaitan dengan sebarang kemuflisan atau prosiding yang serupa).

  Di samping itu, PDB berhak untuk membenarkan akses sistemnya kepada pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknikal yang diperlukan apabila akses tersebut diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan tersebut dan untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak PDB, dengan syarat bahawa pihak ketiga tersebut terikat dengan Polisi Privasi PDB. Sila ambil perhatian bahawa, PDB berhak untuk mengongsi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti seseorang individu atau maklumat lain mengenai anda yang anda berikan kepada (atau yang dikumpulkan oleh) laman web MyMesra dengan mana-mana atau semua anak syarikat dan sekutunya dan juga mempunyai akses kepada mana-mana maklumat yang anda berikan kepada (atau yang dikumpulkan oleh) laman web mana-mana anak syarikat atau sekutu PDB.

  Jika anda menghantar surat-menyurat peribadi seperti e-mel, surat, atau jika pengguna lain atau pihak ketiga menghantar kepada kami surat-menyurat tentang aktiviti atau posting anda di laman ini, kami boleh mengumpul maklumat tersebut ke dalam fail yang khusus untuk anda.

  Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang mempunyai jenama bersama penjenamaan MyMesra, perkhidmatan tersebut mungkin memberi maklumat peribadi anda dan transaksi anda kepada PDB.


 • Pelawat Laman Web

  Kami mengumpul jenis maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi, tidak seperti kebiasaan pelayar web dan pelayan lain, seperti jenis pelayar web, pilihan bahasa, laman yang dirujuk, dan tarikh dan masa permintaan setiap pelawat. Tujuan kami mengumpul jenis maklumat sebegini adalah kerana ingin lebih memahami bagaimana pelawat kami menggunakan laman web kami.

  Kami juga mengumpul maklumat yang dikumpulkan oleh Google Analytics. Ciri analisis kami yang telah dilaksanakan adalah berdasarkan Pengiklanan Paparan (cth., Pemasaran Semula, Google Display Network Impression Reporting, integrasi Doubleclick Campaign Manager, atau Google Analytics Demographics and Interest Reporting). Pelawat boleh memilih keluar daripada iklan Google Analytics untuk Pengiklanan Paparan dan iklan Rangkaian Paparan pelanggan dengan menggunakan Tetapan Iklan.

  Kami tidak akan memudahkan penggabungan maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi dengan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi yang dikumpulkan dari ciri-ciri Google Display Advertising yang berdasarkan kuki DoubleClick melainkan kami mempunyai notis yang kuat, dan persetujuan pengguna sebelumnya (iaitu, ikut serta) bersetuju untuk, penggabungan itu. Kami juga mengumpul maklumat peribadi seperti alamat Protokol Internet (IP). Kami hanya akan mendedahkan alamat IP pengguna yang dilog masuk dalam keadaan sama yang mereka gunakan dan mendedahkan maklumat mengenal pasti secara peribadi seperti yang dihuraikan di bawah.

  Bila-bila masa sahaja, pelawat boleh memilih untuk menarik diri daripada penjejakan Google Analytics dengan Google Analytics opt-out browser add-on.

  Kami menggunakan ciri-ciri Google Analytics Demographics and Interest Reporting untuk mengenal pasti trend penggunaan laman web kami.

 • Penggunaan ke atas Maklumat Anda

  Maklumat peribadi mengenai anda digunakan untuk membuat potret teragregat audiens MyMesra, potret yang menyajikan maklumat demografi statistik tanpa nama tetapi tiada maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti. Data teragregat yang dikumpulkan adalah untuk meningkatkan usaha pemasaran dan promosi kami, untuk menganalisis penggunaan laman web secara statistik, untuk meningkatkan kandungan dan penawaran produk kami dan untuk menyesuaikan kandungan, susun atur dan perkhidmatan tapak kami. Kami percaya penggunaan ini membolehkan kami memperbaiki laman web kami dan menyesuaikannya dengan lebih baik untuk memenuhi keperluan pengguna.

  Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menyampaikan maklumat yang diperibadikan, cth. disasarkan kepada minat anda. Contoh maklumat sedemikian mungkin termasuk perkhidmatan baharu, promosi, dan bahan pemasaran. Kami boleh menggunakan alamat e-mel anda, alamat surat-menyurat anda, dan / atau nombor telefon untuk menghubungi anda mengenai notis pentadbiran, tawaran produk baharu dan komunikasi yang berkaitan dengan penggunaan Laman anda.

  Kami menggunakan maklumat anda yang kami simpan bersama-sama dengan aktiviti anda di Laman ini untuk menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan masalah dan menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memudahkan carian orang yang membolehkan pengguna lain mencari anda. Carian sebegitu hanya dibolehkan apabila anda memberi persetujuan tegas terhadap perkara yang sama di dalam borang pendaftaran.

  Kami boleh menambah maklumat yang anda berikan kepada kami dengan maklumat yang diterima daripada pihak ketiga.

 • Pendedahan ke atas Maklumat Anda

  Anda dengan ini mengakui bahawa kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat yang telah dikumpul kepada pelbagai agensi kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia yang kompeten, dan kami boleh dipaksa untuk membuat pendedahan sedemikian oleh undang-undang atau melalui perintah Mahkamah. Selanjutnya, anda memberi kuasa kepada kami untuk mendedahkan maklumat yang sesuai kepada pegawai penguatkuasa undang-undang menurut budi bicara kami, apabila kami percaya bahawa pendedahan maklumat tersebut perlu atau sesuai dengan penyiasatan penipuan, pelanggaran harta intelektual, cetak rompak, atau kegiatan lain yang menyalahi undang-undang.

  Polisi umum kami ialah kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi tentang anda kepada mana-mana pihak ketiga. Perkara berikut menerangkan beberapa cara di mana maklumat peribadi anda mungkin didedahkan: -

  Pemasaran dan Promosi
  Kami mengumpul maklumat peribadi anda secara agregat dan mendedahkan maklumat tersebut secara agregat untuk tujuan pemasaran dan promosi. Kami walau bagaimanapun tidak mendedahkan maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti diri anda secara peribadi. Oleh itu, maklumat tertentu seperti kata laluan, maklumat akaun bank, dan sebagainya, tidak akan didedahkan sama sekali.

  Perkhidmatan Berjenama Bersama
  Kami mungkin dari semasa ke semasa, bekerjasama dengan syarikat lain untuk menyediakan perkhidmatan jenama bersama. Jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tersebut, kami mungkin akan memberikan beberapa maklumat peribadi anda kepada syarikat tersebut. Anda boleh mengelakkan pendedahan maklumat dengan memilih untuk tidak menggunakan perkhidmatan syarikat tersebut. Kami tidak mengawal amalan privasi syarikat-syarikat lain ini dan anda harus menilai amalan privasi mereka sebelum menggunakan perkhidmatan mereka.

  Permintaan Undang-undang

  Sebagaimana yang dinyatakan di atas, kami mungkin dipaksa oleh undang-undang, melalui perintah Mahkamah atau oleh mana-mana pihak dimana kami dikehendaki berbuat demikian sebagai tindak balas kepada mana-mana kerajaan negeri dan wilayah yang kompetent, kerajaan tempatan, pihak berkuasa berkanun atau pengawal selia industry atau agensi untuk mendedahkan maklumat peribadi anda. Oleh itu, pemilik hak harta intelek, penguatkuasaan undang-undang tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa boleh meminta dan mungkin menerima maklumat peribadi anda dalam keadaan sedemikian.


 • Transaksi Bersama Rakan e-Dagang

  Apabila anda memberikan maklumat kewangan peribadi dan maklumat peribadi lain kepada salah satu rakan e-dagang PDB, transaksi ini akan berlaku di laman rakan kongsi e-dagang, bukan di MyMesra dan oleh itu maklumat kewangan dan peribadi yang anda berikan dikumpulkan dan dikendalikan oleh Polisi Privasi rakan kongsi e-dagang. Adalah penting untuk anda membiasakan diri dengan Polisi Privasi laman e-dagang yang anda sedang berurus niaga.

 • Forum Awam/Bilik Sembang/Papan Buletin

  Apa-apa maklumat yang anda dedahkan dalam kawasan forum awam ini menjadi maklumat awam dan boleh diakses dengan segera di laman web MyMesra, jadi penting untuk anda menjalankan budi bicara dan berhati-hati apabila memutuskan untuk mendedahkan maklumat peribadi di dalam ruang ini. PDB boleh menggunakan kandungan forum awam ini untuk aktiviti promosi, meningkatkan kualiti editorial, pengiklanan dan aktiviti yang serupa.

 • Tinjauan dan Pungutan Suara

  Tinjauan merupakan permintaan pendapat tentang pelbagai isu dan selalunya tinjauan dan pungutan suara ini ditaja atau dikaitkan dengan pengiklan dan rakan kongsi PDB. Ada kalanya kami meminta maklumat demografi (contohnya umur, jantina, poskod / kod zip). Kebanyakan maklumat yang diperoleh melalui tinjauan dan pungutan suara diagregat dan digunakan secara dalaman atau dikongsi dengan pengiklan dan rakan kongsi dalam bentuk agregat sahaja. Sekiranya maklumat peribadi yang dikenal pasti diminta sebagai sebahagian daripada tinjauan atau pungutan suara mengenai mana-mana ahli MyMesra, maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti tidak akan dikongsikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda. Dalam keadaan ini, anda harus memilih secara nyata untuk menerima maklumat daripada penaja / pengiklan yang mana maklumat anda hanya diberikan kepada penaja / pengiklan itu. Sesetengah jawapan tinjauan boleh ditambah ke profil anda supaya kami dapat memberikan lebih banyak kandungan, iklan dan tawaran yang paling sesuai untuk anda.

 • Aplikasi dalam Talian/Widget/Alatan

  Kandungan pada aplikasi/widget/alatan MyMesra dibentangkan dalam bentuk ringkasan, bersifat umum, dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Kandungan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti nasihat profesional. Sentiasa dapatkan nasihat ahli-ahli subjek anda atau pembekal yang berkelayakan lain dengan sebarang soalan mengenai sebarang syarat yang berkaitan dengan situasi anda. Baik kandungan atau perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui aplikasi dalam talian/widget/alat kami bertujuan untuk diandalkan untuk diagnosis atau rawatan. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat atau lewat mencari nasihat disebabkan sesuatu yang telah anda baca di MyMesra.

  Aplikasi dalam talian/widget/alat kami tidak mencadangkan atau mengesahkan sebarang ujian, produk, atau prosedur tertentu, melainkan jika dinyatakan demikian. Sebarang pendapat yang dinyatakan dalam aplikasi/widget/alat adalah pendapat penulis. PDB tidak menganggap apa-apa liabiliti untuk kandungan apa-apa bahan yang disediakan oleh aplikasi/widget/alat yang tersedia di MyMesra. Bergantung semata-mata pada maklumat yang disediakan oleh aplikasi/widget/alat kami, atau pelawat lain kepada platform ini adalah di bawah risiko anda sendiri. PDB akan menganggap tiada sebarang liabiliti atau tidak bertanggungjawab untuk kerosakan atau kecederaan kepada orang atau harta yang timbul daripada apa-apa penggunaan apa-apa produk, maklumat, idea atau arahan yang terkandung dalam bahan-bahan yang diberikan kepada anda. PDB berhak untuk menukar atau menamatkan sebarang aspek atau ciri-ciri aplikasi/widget/alat ini bila-bila masa sahaja.

 • Peraduan dan Kuiz

  Kami kerap mengendalikan peraduan, kuiz dan hadiah di MyMesra. Kami akan memerlukan maklumat seperti alamat e-mel, nama pertama dan terakhir, alamat pos untuk mengesahkan identiti peserta. Maklumat ini dikongsi dengan pihak ketiga apabila anda memilih untuk menerima maklumat daripada penaja pertandingan pihak ketiga; dan / atau apabila pertandingan dianjurkan oleh MyMesra tetapi diurus oleh penaja.

  Anda perlu menyemak dengan teliti aturan dan peraturan setiap peraduan, kuiz dan pemberian yang anda masukkan kerana ia mungkin mengandungi maklumat tambahan mengenai penggunaan penaja ke atas maklumat anda yang dapat dikenal pasti secara peribadi.

 • Direktori Ahli

  MyMesra menyediakan perkhidmatan direktori kepada ahli-ahlinya. Maklumat terpilih akan dikumpulkan dari borang pendaftaran anda untuk disertakan dalam direktori ahli ini. Perkhidmatan ini membolehkan ahli MyMesra lain untuk berkomunikasi dengan anda melalui pautan hubungan yang disediakan dan terpulang kepada anda sekiranya ingin meneruskan perkhidmatan dengan ahli-ahli lain. Maklumat yang diambil dari borang pendaftaran anda untuk dimasukkan ke dalam direktori hendaklah termasuk nama, jantina dan skop kerja. Kategori direktori adalah ahli individu, ahli perniagaan dan ahli organisasi.

 • Maklumat yang Dikumpul oleh MyMesra Melalui Alamat IP dan Kuki

  Alamat IP anda adalah nombor yang diberikan oleh ISP (Pembekal Perkhidmatan Internet) ke komputer anda untuk mengenal pasti lokasinya. Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah laman web kami dan untuk mentadbir laman web kami. Kami juga kadang-kadang menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dengan Ahli dan mungkin mengharamkan Ahli-Ahli yang tidak mematuhi Terma dan Syarat kami.

  MyMesra menggunakan ciri-ciri pelayar web Internet anda yang dipanggil kuki: untuk memberikan identifikasi unik kepada komputer anda. Kuki ialah fail yang diletakkan pada pelayar web anda pada cakera keras komputer anda. Kuki ini digunakan untuk memberitahu kami sama ada anda pernah melawat laman web MyMesra sebelum ini dan untuk membantu kami menentukan sama ada anda datang dari pautan Internet yang tertentu. Maklumat ini kemudiannya digunakan untuk memperbaiki Laman dan perkhidmatan kami. MyMesra tidak menggunakan kuki untuk mendapatkan maklumat peribadi dari komputer anda kecuali pelayar web anda ditetapkan untuk membenarkan pengambilan semula itu.

 • Pengumpul Maklumat yang Lain

  Polisi ini hanya membahas penggunaan dan penzahiran maklumat yang kami kumpulkan dari anda, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Sejauh mana anda mendedahkan maklumat kepada pihak lain, atau laman web lain di seluruh Internet, peraturan dan polisi yang berlainan akan digunakan untuk menggunakan maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada mereka, dan selepas itu anda tertakluk kepada mereka. Kami tidak mengawal aktiviti atau polisi privasi pihak ketiga. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk membuat pertanyaan penuh kepada pihak ketiga mengenai polisi privasi mereka sebelum anda mendedahkan maklumat peribadi kepada mereka.

  Pautan. Laman ini mungkin memasukkan pautan ke laman web lain ("Laman Terpaut") seperti kepada rakan kongsi dan pengiklan kami. PDB tidak akan berkongsi maklumat yang dapat mengenal pasti peribadi tentang Pengguna dengan pengendali Laman Terpaut itu, tetapi boleh memberikan maklumat agregat mengenai Pengguna kepada pengendali tersebut. PDB tidak mengawal Laman Terpaut, dan tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan Laman Terpaut.

  PDB tidak akan dipertanggungjawabkan kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk apa-apa kerugian atau kerosakan sekalipun dan walau apa pun yang disebabkannya, yang mungkin timbul berkaitan dengan aktiviti dan amalan privasi pihak ketiga atau pengendali Laman Terpaut itu, serta kandungan mana-mana laman pihak ketiga, termasuk Laman Terpaut.

 • Keselamatan

  PDB menggunakan sistem piawai keselamatan standard industri untuk mengelakkan akses pihak ketiga ke maklumat Pengguna anda. Walaupun kami menggunakan usaha untuk mengekalkan privasi Maklumat Pengguna anda, kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat Pengguna anda tidak akan dipintas oleh usaha kendalian tak sah pihak ketiga.

  Kami juga telah menyediakan sistem kawalan perlindungan privasi yang direka untuk memastikan data peribadi anda tetap selamat dan kekal peribadi. Setiap pekerja PDB mesti mematuhi polisi privasi dan kerahsiaan PDB. Hanya pekerja PDB yang dibenarkan mengakses maklumat peribadi anda dan akses tersebut terhad oleh keperluan. Di samping itu, mana-mana syarikat yang kami kontrakkan menjadi ejen dalam menjalankan perniagaan kami dikehendaki mematuhi perjanjian kerahsiaan untuk memastikan maklumat anda tetap selamat dan terjamin. Semua pekerja PDB dikehendaki mengakui bahawa mereka memahami dan mematuhi polisi privasi ini. Pekerja yang melanggar polisi privasi kami adalah tertakluk kepada tindakan tatatertib, sehingga termasuk penamatan. Kami sangat menggalakkan kandungan, perdagangan dan rakan pengiklanan kami untuk mempamerkan polisi privasi mereka dengan jelas dan mempunyai sistem kawalan privasi untuk melindungi maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, kami tidak boleh dan tidak mengawal aktiviti rakan perniagaan kami. Oleh itu, pastikan anda menyemak polisi privasi mereka dan terus hubungi mereka jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

 • Hak Akses, Pembetulan dan Pengeluaran

  Anda berhak untuk meminta akses dan membetulkan sebarang maklumat tentang diri anda yang disimpan oleh kami. Anda juga boleh menulis kepada kami di alamat yang tertera di bawah jika anda ingin:
  1. Memeriksa sama ada kami menyimpan atau menggunakan data peribadi anda dan meminta akses dan/atau salinan data tersebut yang disimpan oleh kami;
  2. Meminta agar kami membetulkan mana-mana data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau telah luput;
  3. Meminta agar kami memperincikan atau menjelaskan polisi dan prosedur berkaitan dengan data dan jenis data peribadi yang dikendalikan oleh kami.

  Anda boleh menghantar permintaan bertulis untuk mengakses data peribadi atau membuat pembetulan dan/atau menghapuskan data peribadi atau untuk maklumat mengenai polisi dan prosedur dan jenis data peribadi yang dikendalikan oleh kami dengan menghubungi kami di [email protected].

  Anda berhak menarik balik persetujuan anda daripada kami untuk memproses data peribadi anda bagi tujuan tertentu pada bila-bila masa, tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Setelah penarikan persetujuan tersebut dibuat, kami akan berhenti memproses data peribadi anda. Namun, kami berharap anda faham bahawa penarikan persetujuan tersebut mungkin menyebabkan kami tidak dapat melaksanakan atau melepaskan obligasi kami dengan betul dan tidak dapat terus memberikan anda perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda. Anda boleh juga memberitahu kami bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi kami di [email protected].

 • Cadangan

  Cadangan dibuat semata-mata berdasarkan pilihan pengguna akhir dan / atau penarafan pelanggan dan keutamaan pengguna akhir dan / atau pelanggan lain, oleh itu ia tidak dihasilkan oleh kami atau mana-mana pengiklan kami.

 • Kata Laluan Anda

  Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengekalkan privasi ID dan Kata Laluan MyMesra anda. Sila simpan ID MyMesra dan Kata Laluan anda di tempat yang selamat.

 • Rujukan Penubuhan

  Polisi Privasi ini disediakan dengan merujuk kepada Syarat Perkhidmatan MyMesra.

 • Pengubahsuaian

  PDB boleh mengemas kini atau meminda Polisi ini dari semasa ke semasa. Pindaan dan kemas kini sedemikian akan dimaklumkan di laman ini. Sila baca laman ini secara kerap untuk memastikan diri anda maklum tentang Polisi Privasi dan amalan kami.

 • Maklumat untuk Dihubungi

  Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Privasi ini atau apa-apa lagi mengenai MyMesra, anda boleh menghubungi kami di alamat e-mel berikut:: [email protected]

Ooops!
Generic Popup