Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Gambaran Keseluruhan

Pertumbuhan Bahan Bekalan Api
Sebagai peruncit dan pemasar utama produk petroleum hiliran Malaysia, kami didorong dengan sikap dinamik dan positif kerana kami ingin terus menawarkan bahan bakar unggul dan memberikan penawaran yang berbeza untuk para pelanggan kami.

Menolak Sempadan, Mencabar Status Quo
Pada tahun ini, kami melancarkan program transformasi untuk terus mengukuhkan jenama kami, meningkatkan kecekapan operasi untuk mendorong pertumbuhan syarikat kami dengan memperkenalkan produk yang inovatif sebagai penyelesaiannya. Ia sebagai asas bagi kelestarian jangka panjang syarikat kami serta secara tidak langsung memberi nilai kepada para pemegang saham, pengguna, rakyat dan juga negara.

Pengalaman yang Lancar dan Mudah
Kami sentiasa menolak sempadan untuk mencipta pengalaman yang lancar dan mudah dengan memahami sepenuhnya perjalanan pelanggan dan menawarkan penyelesaian yang progresif dan berbeza-beza untuk pelanggan, pemegang amanah dan rakan kongsi kami.

Memberi Nilai Sebenar
PETRONAS Dagangan Berhad (PDB) adalah cabang pemasaran utama Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 pada 5 Ogos 1982 dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia pada 8 Mac 1994, sejak itu PDB bertapak kukuh sebagai peruncit dan pemasar utama produk minyak hiliran dan gas di Malaysia.

Mengenai Semua Kemudahan Anda
Terdapat lebih 1,000 buah stesen dan 725 buah Kedai Mesra di seluruh negara.

Kejuruteraan Berinovasikan Bendalir
Merancang, mengembangkan dan menyampaikan produk bermutu tinggi untuk pemandu harian, dan juga bagi mereka yang mencari prestasi dan kebolehpercayaan.

Rakan Kongsi yang Boleh Dipercayai, Penghantaran Lancar
PDB meluaskan rangkaian logistik dan pengedarannya yang komprehensif selama ini, yang terdiri daripada depot pukal dan penerbangan, kemudahan mengisi bahan api serta loji pembotolan LPG untuk memastikan bekalan produk yang boleh dipercayai sepanjang masa. Lori tangki minyak PDB yang telah dipertingkatkan melengkapkan rantaian nilai untuk penghantaran produk dan perkhidmatan yang lancar di seluruh Malaysia.

Tenaga Kerja Berprestasi Tinggi
Tenaga kerja kami yang sangat cekap merupakan kelebihan daya saing dan elemen penting dalam perjalanan transformasi kami. Budaya prestasi tinggi ini juga diperluaskan kepada Rakan Niaga, iaitu rakan niaga dan kontraktor kami. Kami juga melabur dalam meningkatkan kemahiran mereka demi memastikan mereka dapat menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggi di seluruh perniagaan kami untuk anda secara konsisten.
Ooops!
Generic Popup