NOTICE: PETRONAS New Engine Oil Launch Event Scam

07 Apr 2017
NOTICE: PETRONAS New Engine Oil Launch Event Scam
NOTICE: PETRONAS New Engine Oil Launch Event Scam

PETRONAS has been made aware of the issuance of an invite to PETRONAS new engine oil event launch on 17 April 2017 at Sepang International Circuit by certain unauthorised third party.

We wish to inform neither PETRONAS nor its subsidiaries has authorised any intermediary or third party agent to act on behalf and disseminate out the invites. The event attendance is strictly by invites only. PETRONAS has also not appointed any third party to act on behalf to receive payment to this event.

Members of the public are advised to be cautious of any individual or organisation acting on behalf of PETRONAS for any unauthorised invite to this event.

If you have any query in relation to the event, kindly contact 1 300 88 8181 or email mesralink@petronas.com.my.


NOTIS : Penipuan Acara Pelancaran Minyak Enjin Baru PETRONAS
PETRONAS telah dimaklumkan bahawa terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengedar jemputan ke acara pelancaran minyak enjin baru PETRONAS yang akan berlangsung pada 17 April 2017
di Litar Antarabangsa Sepang secara tidak sah.

PETRONAS ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa PETRONAS dan anak syarikatnya tidak melantik mana-mana perantara atau ejen pihak ketiga untuk bertindak bagi pihak PETRONAS dan
menyebarkan jemputan ke acara pelancaran. Kehadiran ke acara adalah melalui jemputan sahaja. PETRONAS juga tidak melantik mana-mana perantara atau ejen pihak ketiga untuk bertindak bagi pihak PETRONAS untuk menerima bayaran untuk acara ini.

Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati terhadap mana-mana individu atau organisasi yang mengaku menjadi wakil PETRONAS dan menawarkan jemputan ke acara ini.

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan berhubung dengan acara ini, sila hubungi 1 300 88 8181 or mesralink@petronas.com.my.

FAQs - PETRONAS Sprinta Launch Event Scam
  • Has PETRONAS appointed any intermediary or third party agent to disseminate out the invite to PETRONAS new engine oil event?
    NO. The event attendance is strictly by special invite from PETRONAS and not made to general public and it is a PRIVATE event.

  • Has PETRONAS appointed any intermediary or third party agent to act on behalf to receive payment on PETRONAS new engine oil event?
    NO. No third party agent is appointed to receive payment for this event.

  • How should PETRONAS staffs handle enquiry from various parties?
    PETRONAS staff should inform that PETRONAS has not appointed any intermediary or third party agent to disseminate out the invite or receive payment to the event. PETRONAS staff should advise them to be cautious of any individual or organisation acting on behalf of PETRONAS for any unauthorised invite to this event. Any further infor, they can call the hotline 1 300 88 8181 and mesralink@petronas.com.my.

Rate This Article
Did you find this useful or informative?